Ab ovo terapia


Czym jest terapia i czy jest dla Ciebie?

Doświadczasz niekomfortowych lub męczących Cię stanów, emocji, sytuacji lub myśli związanych z: • depresją, lękami lub odczuwaniem konsekwencji przebywania pod wpływem stresu i presji • kryzysem, związanym na przykład z chorobą własną lub bliskiej osoby, śmiercią lub utratą pracy • potrzebą wprowadzenia lub kontynuowania ważnych zmiany w swoim życiu • trudnościami w relacjach i związkach – może to być samotność, separacja, rozwód, doświadczenie zdrady albo rozpad kolejnego lub bardzo ważnego Twojego związku • brakiem satysfakcji i trudności w życiu • poczuciem niskiej wartości i trudności w doświadczaniu siebie, jako wartościowej osoby lub brakiem samoakceptacji • byciem Dorosłym Dzieckiem Alkoholików lub Dorosłym Dzieckiem z rodzin Dysfunkcyjnych • jesteś osobą w procesach uzależnieniowych lub ktoś z bliskich jest w procesie uzależnieniowym • poczuciem, że ktoś przekracza Twoje osobiste granice, a Tobie trudno jest ich bronić • byciem osobą LGBTQIA na każdym etapie rozwoju tożsamości, doświadczaniem stresu mniejszościowego lub przygotowaniem do „coming out” i/lub tranzycji. Zazwyczaj radzisz sobie sam lub z pomocą najbliższych. Jednocześnie może być tak, że z uwagi na szczególny czas, specyfikę sytuacji czy skalę problemu, z jakim się zmagasz, potrzebna i wartościowa jest pomoc specjalisty – psychologa lub psychoterapeuty. Oferuję Ci takie wsparcie. Sesje terapeutyczne prowadzę w nurcie Gestalt, w którym jesteś niezwykle ważny jako człowiek, w całości swojego istnienia: potrzebach, doświadczeniach, radościach i problemach. Bazą naszej relacji i współpracy będzie zaufanie i bezpieczeństwo. Moja praca, jest między innymi po to, aby zmniejszyć i rozwiązać trudności z jakimi się mierzysz, abyś lepiej radził/a /o ze swoimi różnymi doświadczeniami z przeszłości i w przyszłości. Twoja praca i moja specjalistyczna pomoc, służą odnalezieniu odpowiedzi na towarzyszące Ci pytania, poszerzeniu samowiedzy oraz zrozumieniu własnych uczuć, obaw i potrzeb. Dzięki temu możesz uzyskać lub odzyskać realny wpływ na swoje życie, a w konsekwencji wypracujesz najlepsze dla siebie rozwiązania w aspektach uznawanych przez Ciebie za istotne. Może to być „nauczenie się” innego funkcjonowania, innego wchodzenia w relacje, realizacji życia i siebie, w taki sposób, w jak chcesz. Nasze spotkania będą miały swój rytm i cykl. Istotne dla mnie są Twoje potrzeby i oczekiwania dotyczące ich przebiegu. W trakcie całego procesu będę wspierała Cię we wprowadzaniu istotnych zmian. Będę aktywną słuchaczką, gotową do dzielenia się wiedzą specjalistyczną i doświadczeniem. To bezpieczeństwo i zaufanie pomiędzy nami wzmocnione jest, w stosunku do świata zewnętrznego tym, że świadczona przeze mnie pomoc psychoterapeutyczna objęta jest tajemnicą lekarską, co oznacza, że nie udzielam żadnych informacji na temat naszej pracy komukolwiek. Jeśli to co przeżywasz, nie jest wymienione powyżej, możesz bez zobowiązań skontaktować się ze mną, mailowo lub telefonicznie i zapytać o to, czy możemy wspólnie się tą sprawą zająć. Anetta Wróblewska - ZnanyLekarz.pl

Anetta Wróblewska - doświadczenie

Od 2005 r. pracuję jako psycholog, prowadząc konsultacje i diagnozy psychologiczne. Jestem psychoterapeutką po całościowym, czteroletnim szkoleniu psychoterapeutycznym, w trakcie certyfikacji European Association for Gestalt Therapy oraz coachem International Coaching Community i superwizorką coachingu, rekomendowaną przez Izbę Coachingu. Ukończyłam Szkołę Trenerów rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz studia podyplomowe w Akademii L. Koźmińskiego.


Posiadam międzynarodowe certyfikacje umożliwiające korzystanie z narzędzi psychometrycznych: MTQ48, MindSonar, Harrison Assessments. Jestem psychoterapeutką LGBTQ+ Friendly.

Doświadczenie zawodowe rozwijam prowadząc prywatną praktykę, a także jako psychoterapeuta w poradni zdrowia psychicznego. Psychoterapię prowadzę w nurcie Gestalt. Świadczona przeze mnie pomoc psychoterapeutyczna objęta jest tajemnicą lekarską.

Zajmuję się psychoterapią osób:

 • doświadczających depresji, lęków
 • będących w kryzysie związanym na przykład z chorobą własną lub bliskiej osoby, śmiercią lub utratą pracy, itp.
 • chcących wprowadzić istotne zmiany w swoim życiu
 • doświadczających trudności w relacjach i związkach
 • doświadczających braku satysfakcji i trudności w życiu, np. z samoakceptacją
 • odczuwających konsekwencje przebywania pod wpływem stresu i presji
 • będących DDA/DDD
 • osobom LGBTQIA na każdym etapie rozwoju tożsamości
 • będących w procesach uzależnieniowych i współuzależnieniowych


Prowadzę:

 • konsultacje psychologiczne
 • terapię indywidualną
 • terapię par, w tym par jednopłciowych
 • interwencje kryzysowe
 • life & biznes coachingu
 • diagnozę w oparciu o testy psychometryczne
 • sporządzanie opinii na rzecz sądowego uzgodnienia płci.

Dbając o najwyższą jakość moich usług podnoszę swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach specjalistycznych. Moja praca podlega systematycznej superwizji. Swoją pracę opieram na zasadach Kodeksu Etycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt.

 

 Dane firmowe

Ab ovo terapia

Adres: Al. Solidarności 105/111a lok. 3 okolice kina Femina00 - 140 Warszawa

Tel: +48.510020060

Formularz kontaktowy

    _  ______  _    _____ 
   | | | ____| | |   | ____|
   | | | |__  | |   | |__ 
 _  | | | __|  | |   |___ \ 
 | |__| | | |____ | |____  ___) |
 \____/ |______| |______| |____/